Вітаємо у видавництві Холодкевича «ТунДрайв»!
Кошик 0

Кошик

Політика захисту персональних даних

Сайт www.toondrivebook.com (далі – сайт) є власністю підприємця, суб’єкта видавничої діяльності Холодкевича Костянтина Анатолійовича (далі – Видавець).  

1. Загальні вимоги  

1.1 Цим Положенням про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних (далі - Положення) регулюються відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки в рамках діяльності Видавництво Холодкевича «ТунДрайв» (далі - Продавець, Видавець).

1.2 Положення дає визначення основним поняттям, що стосуються персональних даних; містить їх мету обробки; процедуру обробки; права суб’єктів персональних даних; порядок їх захисту, а також інші вимоги чинного законодавства України із обробки і захисту персональних даних.

1.3 Державна реєстрація баз персональних даних здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про захист персональних даних».  

2.  Терміни

2.1. Володілець – особа, яка надає послуги Суб’єкту з доступу до сайту, здійснює Обробку персональних даних відповідно до мети та інших умов цієї Політики. Для виконання своїх зобов’язань перед Суб’єктом термін «Володілець» також включає будь-яких афілійованих осіб Володільця, які приймають на себе зобов’язання щодо правомірної Обробки та захисту персональних даних відповідно до умов цієї Політики. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» термін «Володілець» включає одержувача, володільця та розпорядника персональних даних.

2.2. Сайт - сукупність програмних засобів Володільця, які надають можливість користувачам таких програмних засобів здійснювати доступ до електронних примірників літературних творів та аудіо виконань літературних творів.

2.3. Суб’єкт – фізична особа, користувач сайту, яка надає свої персональні дані, а також безумовну згоду на Обробку персональних даних, шляхом проходження процедури реєстрації на сайті, а також іншими способами визначеними в цій Політиці.

2.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

2.5. Власник бази персональних даних - фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.6. Згода суб'єкта персональних даних - будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

2.7. Треті особи -будь-яка особа, якій власником чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

3. Мета обробки персональних даних  

3.1. Метою обробки персональних даних є формування ефективної взаємодії Продавця із Користувачами сайту, а саме щодо дій, що стосуються використання Сайту, надання послуг запропонованих Сайтом, обробку запитів Користувача, а також інші сервіси Сайту.

3.2. Відомості, що становлять об’єкт персональних даних та підлягають обробці: прізвище, ім'я, по батькові, особисті відомості (вік, стать), адреса електронної скриньки, засоби телефонного зв’язку.  

4. Надання згоди на обробку персональних даних та порядок їх обробки, доступу і захисту

4.1 Користувач надає повну і безумовну згоду та погоджується з вказаним положенням Продавця, щодо умов обробки його персональних даних шляхом заповнення відповідної форми під час реєстрації на Сайті.

4.2 Користувач Сайту, розміщуючи персональні дані про себе, добровільно надає Продавцеві, а також Третім особам, які мають доступ до цього Сайту та/або доступ до інформації Сайту, або надають будь-які послуги Продавцю, свою безумовну згоду на обробку своїх персональних даних (які містяться в його резюме та/або іншій інформації, що зібрана та/або розміщується на Сайті). Інших додаткових погоджень та дозволів на збирання та обробку персональних даних від Користувача не потребується.

4.3 Процес Обробки Персональних даних включає в себе будь-які дії та/або сукупність дій, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням і поширенням (реалізацією, передачею), видаленням Персональних даних Користувача з метою забезпечення роботи сервісів Сайту.

4.4 Обсяг персональних даних Користувача, по відношенню до яких здійснюється обробка персональних даних і які можуть бути включені до бази персональних даних (в тому числі до бази персональних даних резюме), визначається як будь-яка інформація про Користувача (яка розміщена в його резюме та/або інших даних, зібраних та/або розміщених на Сайті), яка стане відома Продавцеві, а також будь-яким третім особам, які використовують Сайт.

4.5 Згода Користувача на обробку його Персональних даних не вимагає від Продавця додаткових повідомлень при передачі його персональних даних Третім особам відповідно до чинного законодавства України.

4.6 Беручи до уваги це повідомлення Користувач підтверджує, що йому зрозумілі його права, визначені чинним законодавством України, а також мету збору, зберігання і обробки його персональних даних. Власник персональних даних має право знати про місце розміщення бази персональних даних відповідно до чинного законодавства України. Користувач також дає згоду, що термін обробки його персональних даних є безстроковим.

4.7 Видавець застосовує належні адміністративні, технічні запобіжні заходи щодо захисту персональних даних від випадкового чи не законного розповсюдження, не санкціонованого розголошення, зловживань та будь-яких інших незаконних дій щодо обробки персональних даних, що знаходяться в розпорядженні Компанії.  

4.8 Якщо Користувач бажаєте отримати доступ до своїх персональних даних, виправити, заблокувати або видалити свої персональні дані, необхідно звернутися до відповідальної особи щодо захисту і обробки персональних даних Видавництва: Адреса: 02000, м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 9. +38 (068) 149-74-75, toondrivebook@gmail.com